Algemene voorwaarden

Het gebruik van deze website, hierna "jobsite" genoemd, is onderworpen aan de hier opgenomen gebruiksvoorwaarden. Door het gebruik van de jobsite verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden. De voorwaarden kunnen op elk moment worden aangepast. De jobsite behoort toe aan Marlux-Stradus NV. Waar verwezen wordt naar “Marlux”, “Stradus”, “wij” of de "onderneming", wordt bedoeld Marlux-Stradus NV, alsook de daarmee verbonden ondernemingen en ons moederbedrijf CRH.

GEBRUIK VAN DE JOBSITE

Hoewel wij ons inspannen om de kwaliteit te verzekeren van de informatie die op de jobsite wordt aangeboden, geven wij geen enkele waarborg over de juistheid, de volledigheid of het actuele karakter van deze informatie. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een tikfout of enige andere fout of tekortkoming in verband met de jobsite. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor (on)rechtstreekse schade, imagoschade, verlies van gegevens en enige vorm van financiële of commerciële schade. De jobsite kan informatie of hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wij zijn hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Deze hebben enkel als doel om de bezoekers van de jobsite aanvullende diensten of informatie te bieden.
Wij houden ons het recht voor om de inhoud van de jobsite op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De jobsite is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook de op de jobsite gebruikte logos, foto’s, beelden en geluiden worden door het auteursrecht beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, vertaling, aanpassing of integratie in een andere jobsite, onder welke vorm of op welke wijze dan ook, is verboden zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Marlux-Stradus en aanverwante partijen. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij doen er alles aan om onze verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming na te komen. Raadpleeg onze Privacy Policy op deze jobsite voor alle informatie hierover.  

COOKIES

Deze jobsite maakt gebruik van cookies. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens gegenereerd door een website en opgeslagen door uw webbrowser. Een cookie bewaart gegevens over u en lijkt hierin op het voorkeurenbestand dat door softwareapplicaties wordt aangemaakt. Cookies hebben een aantal verschillende functies. Sommige cookies zijn essentieel voor het laten werken van onze jobsite en het leveren van onze services aan u. Sommige cookies zijn permanent, wat betekent dat deze op uw apparaat blijven staan nadat u de jobsite hebt verlaten, en sommige cookies zijn sessiecookies, wat betekent dat deze worden verwijderd zodra u uw internetbrowser afsluit. Via uw browserinstellingen kunt u uw cookievoorkeuren beheren, maar houd er wel rekening mee dat het functioneren van de jobsite door gewijzigde cookievoorkeuren kan worden beïnvloed (de jobsite kan niet beschikbaar zijn of minder effectief werken). Wij identificeren bezoekers niet persoonlijk en gebruiken de cookies niet om contact met u op te nemen. Wij streven ernaar uw privacy te allen tijde te respecteren.

GESCHIL

Deze jobsite, de toegang, het bezoek, het gebruik en deze gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de onderneming bevoegd.